HomeNieuwsFractienieuw

Fractienieuw

Fractienieuw

Publicatiedatum: 23 jun. 2017

 

Op D.V. dinsdagavond 4 juli wordt de Kadernota 2018 in de gemeenteraadsvergadering behandeld. De Kadernota geeft richting aan het beleid voor het jaar 2018 met een doorkijk naar de volgende jaren. Het is de laatste Kadernota in deze raadsperiode en, in verband met de bestuurlijke toekomst, mogelijk de laatste Kadernota in de gemeente Cromstrijen. U bent van harte welkom om de raadsvergadering in de raadzaal van het gemeentehuis bij te wonen. Aanvang 19:30 uur. De agenda en de Kadernota kunt u inzien op de website van de gemeente.

In de gemeente wordt weer gebouwd. In de Torensteepolder (Numansdorp Zuid) wordt gestart met de bouw van 176 woningen. Op het terrein van de voormalige gemeentewerf aan de Vlielanderstraat in Numansdorp wordt dit jaar gestart met de bouw van 18 woningen voor jong en oud. In Klaaswaal wordt aan de Oud Cromstrijensedijk Westzijde een beperkt aantal vrije sectorwoningen gebouwd.

Het vastgestelde accommodatiebeleid wordt uitgewerkt. Keuzes moeten worden gemaakt over de invulling en locaties van multifunctionele gebouwen in Klaaswaal en Numansdorp. Er wordt rekening gehouden met de inbreng van onze fractie.
Verkeersmaatregelen voor de centrale assen in Klaaswaal worden in samenspraak met bewoners en ondernemers in beeld gebracht.

De voorbereidingen voor een bypass in Klaaswaal gaan door, mede op aandringen van onze fractie. Eind dit jaar zijn de resultaten over de aanleg van een mogelijke randweg in beeld. De verkeerssituatie op de A29 baart ons zorgen. Files en verkeersongelukken zijn wekelijks aan de orde. Overleg met buurgemeenten, provincie en het rijk is nodig om te komen tot maatregelen.

In Klaaswaal wordt de aanleg van een (klein) bos onderzocht. In Numansdorp wordt de dorpshaven opgeknapt. De kademuur zal vervangen worden en vanaf de haven naar fort Buitensluis wordt over de dijk een wandelpad aangelegd. Met het Rijksvastgoedbedrijf wordt onderhandeld om het fort Buitensluis aan te kopen. Onze inzet is om het fort voor het publiek openbaar toegankelijk te maken en dit cultuurhistorisch gebouw op een verantwoorde manier te exploiteren.

Wij blijven ons inzetten om de Zondagsrust in onze gemeente te handhaven.

Financieel is onze gemeente gezond. De gemeentelijke belastingen stijgen slechts met 1,5% (inflatie).

Binnen de gemeente worden diverse initiatieven ondernomen om duurzaam te zijn en te blijven. Windturbines worden geplaatst langs het Hollands Diep en de collectieve aanschaf van zonnepanelen voor particulieren wordt gestimuleerd met subsidies.
Op het gebied van welzijn, ouderen- en jeugdzorg worden de nodige initiatieven ontwikkeld. Voor velen van ons een lastige materie. De gemeente en onze fractie kunnen u hierover advies geven.

Binnen de gemeente wordt het nodige beleid gemaakt en plannen voorbereid. Als fractie vinden wij het belangrijk dat plannen adequaat worden gerealiseerd. Communicatie met belanghebbenden is hierbij belangrijk.
Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen over onderwerpen die binnen onze gemeente spelen dan kunt u met onze fractie contact opnemen en/of een fractievergadering bijwonen. Wij stellen dat zeer op prijs.